MONSTER CODE HUNGARY KFT.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatvédelmi irányelveink ismertetik, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait. Adatainak biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

Az Ön személyes adatait kezelhetjük akkor, amikor Ön munkát keres, ennek érdekében honlapunkat böngészi, valamint azt követően is annak érdekében, hogy további szakmai pályáját segíthessük, szoltáltatásokat nyújthassunk Önnek és vehessünk igénybe Öntől.

A jelen Adatvédelmi irányelveink átfogó jellegűek és Weboldalunk Felhasználóira, Hírlevélre Feliratkozókra, a nálunk jelentkező Pályázókra, Partnereinkre, Beszállítóinkra, Munkatársainkra és más harmadik személyekre vonatkoznak. Irányelveink kétség esetén kiterjednek azokra is, akiket azért keresünk meg, hogy álláskeresőinket alaposabban megismerhessük, vagy akiket álláskeresőink, munkavállalóink referenciaként, vagy egyéb értesítések címzettjeként megjelölnek. Amennyiben Ön munkavállalóink közé tartozik, Önre a jelen Adatvédelmi irányelveink abban a körben alkalmazandóak, amelyben a Monster Code Hungary Kft. intranet hálózatán elérhető Munkavállalók Adatkezelési Tájékoztatója eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

Ezt az Adatvédelmi irányelvet, valamint szabályzatainkat időről időre módosíthatjuk, aktualizálhatjuk, Ön ezen az oldalon mindig az aktuális, hatályos változatot olvashatja.

1. Adatkezelésünk legfontosabb alapelvei

Tevékenységünk, adatkezelésünk során mindvégig szem előtt tartjuk, hogy

 • az Ön adatait jogszerűen, tisztességesen, az Ön számára átlátható módon kezeljük;

 • az Ön adatait csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük;

 • csak az adatkezelési céljaink eléréséhez feltétlen szükséges adatokat kezeljük;

 • adatkezelésünk pontos legyen, ennek érdekében a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük;

 • az Ön adatait csak a szükséges és méltányos ideig tároljuk;

 • az Ön adatainak kezelése során az Ön adatainak biztonságát is biztosítsuk.

2. Adatkezelésünk alapja

Az Ön személyes adatait alapvetően az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás megadása érdekében a kapcsolatfelvétel során – adott esetben ezen oldalra utalással – tájékoztatjuk Önt adatkezelésünk legfontosabb elemeiről. Kérjük az Ön kifejezett hozzájárulását, amelyet Ön az adott helyzettől függően ráutaló magatartással is megadhat. Emellett jogszabály is felhatalmazhat bennünket az Ön személyes adatainak kezelésére. Személyes adatot kezelhetünk továbbá akkor is, ha az Ön adatainak kezelése jogos érdekeink érvényesítése céljából szükséges. Így különösen kezelhetjük adatait:

 • annak érdekében, hogy honlapunkon a látogatói élményt folyamatosan javítani tudjuk és az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalát növeljük, továbbá marketing és üzleti tartalmakat osszunk meg Önnel;

 • piackutatáshoz, szolgáltatásaink fejlesztése érdekében;

 • weboldalainkon végzett technikai műveletekhez, mint hibaelhárítás, tesztelés, statisztikai célok;

 • marketingtevékenységekre (kivéve, ha az Ön hozzájárulására támaszkodunk), pl. célzott marketing üzenetek küldése a közösségi médián és más harmadik fél platformokon keresztül;

 • a hálózat- és információbiztonság érdekében, hogy lépéseket tegyünk az adatok védelmére az adatvesztés, károk, lopások vagy jogosulatlan hozzáférés ellen;

 • az Ön jogainak gyakorlása kapcsán beadott kérelem teljesítéséhez (például ha azt kérte tőlünk, hogy ne keressük marketing célból, nyilván kell tartanunk korlátozó listánkon, hogy megfelelhessünk kérésének);

 • Önnel való kapcsolatfelvétel céljából;

 • üzleti tevékenységünk átszervezése, vállalati szerkezetátalakítás, eladás esetén;

 • adatbázisaink hatékonysága javítása érdekében;

 • általános adminisztrációhoz, beleértve a kérelmek, panaszok kezelését, valamint a szolgáltatási üzenetek küldését;

 • jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelme érdekében.

Jogos érdekeink alapján történő adatkezelésnél mindig figyelemmel vagyunk az Ön méltányos érdekeire is. Végül sürgős szükség és veszélyhelyzet esetén a szükséges mértékben kezelhetjük az Ön adatait akkor is, ha Öntől a szükséges hozzájárulást csak aránytalanul nehezen tudnánk beszerezni.

Az Ön különleges adatát csak akkor kezeljük, ha Ön ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy azt számunkra kötelező jelleggel jogszabály írja elő. Mindazonáltal semmilyen körülmények között nem kezelünk a faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó, genetikai és biometrikus, vagy szexuális életre vonatkozó adatot.

3. Az Ön adatkezelője

Neve: Monster Code Hungary Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-181977
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.
Székhelye 24780218-2-41
Telefonszáma: +36 (1) 611 0332
Telefonszáma: monster@monster-code.com
Telefonszáma: www.monster-code.com
Képviselője: Csákvári Iván Róbert ügyvezető

4. Az általunk kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

Tevékenységünk során sokrétű adatkezelést végzünk. Jelen pont alatt emeljük ki azokat az adatkezeléseket, amelyek munkánk során a legtipikusabban felmerülnek. Fontos azonban, hogy a jelen fejezetben felsoroltakon túl, külön szabályzat hiányában is kezelhetjük az Ön adatait akkor is, ha az Ön hozzájárulását megfelelően beszereztük, vagy adatkezelésünkre egyébként igazolható, jogos érdekünk alapján kerül sor.

 1. PÁLYÁZÓK ADATAI: Működésünk alappillére, hogy Ön közreműködésünkkel az Önnek legmegfelelőbb, leginkább személyre szabott, legjobb feladatokon dolgozhasson és a leginspirálóbb projektcsapatok tagja lehessen, ezért közös érdekünk, hogy az Önnel kapcsolatos információkat a legpontosabban rögzíthessük és kezelhessük. Fontos tudnia, hogy csak olyan adatokat kérünk Öntől, amelyekkel valóban segíthetünk. Rögzítjük például az Ön nevét, elérhetőségeit, az iskolai végzettségére, képzettségére vonatkozó adatokat, a korábbi munkájával, tevékenységével kapcsolatos adatokat, állampolgárságát, tartózkodásának jogalapját és lakcímét/értesítési címét, avelünk megosztott fizetési igényét, bérinformációkat, és minden további olyan adatot, amelyet Ön velünk megoszt. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy az Ön egészségi állapotára, esetleges büntetett előéletére vonatkozó különleges adatot csak a legszükséges mértékben, körben, jogcímen kezeljünk, minden vonatkozó jogszabályi előírás szigorú betartásával. Kezeljük továbbá az Ön adatait, amennyiben Ön kompetencia-felmérésben, interjún vesz részt, a felmérés eredménye, interjúfeljegyzések, valamint tanácsadónk szakmai ajánlása körében. Álláshirdetési felületen vagy szakmai hálózati webhelyen közzétett szakmai önéletrajzi információit úgyszintén kezelhetjük. Adatait alapvetően az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, de kezelhetjük a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontját tekintve irányadónak, jogos érdekeink érvényesítése céljából is, amennyiben az Ön méltányos érdekeit mérlegeltük, és úgy gondoljuk, hogy az nem bírálja felül jogos érdekeinket. Természetesen kezeljük az Ön adatait abban a körben is, amelyben azok kezelése törvényes kötelezettségünk.
 2. PARTNERADATOK: Ha Ön a Monster Code Hungary Kft. partnere, adott esetben információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk Önről vagy az Ön szervezetében dolgozó magánszemélyekről, hogy szerződéses kötelezettségeinket teljesíthessük és a legmagasabb minőségű szolgáltatásokat nyújthassuk. Célunk, hogy az Ön által adott feladat ellátására legmegfelelőbb partnereket, munkatársakat, pályázókat biztosítsuk, ennek teljesítéséhez az indokolt mértékben kezelhetjük az Ön adatait, valamint az Ön alkalmazottjainak személyes adatait.
 3. BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük Beszállítóink meghatározott adatait, így például bankszámla adatait, vagy a kapcsolattartás érdekében az érintett alkalmazottjaik személyes elérhetőségét.
 4. REFERENCIASZEMÉLYEK ÉS VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK ADATAI: Tevékenységünk minőségének folyamatos fenntartása, biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy megfelelően meggyőződhessünk pályázóink, munkatársaink alkalmasságáról, felkészültségéről. Ha egy Pályázónk referenciaszemélyként jelölte meg Önt, akkor személyes adatait megismerhetjük, illetve arra használhatjuk fel, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, és referenciát kérjünk. Úgy gondoljuk, hogy munkaadóként ez szükséges jogos érdekeink szempontjából. Ebben a körben csak a legszükségesebb, legalapvetőbb adatokat rögzítjük, kizárólag annak érdekében, hogy egy ajánlással kapcsolatban, vagy szükséghelyzet esetén megkereshessük Önt.
 5. WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Weboldalunk látogatóiról csak korlátozott mértékben gyűjtünk adatokat annak érdekében, hogy a látogatói élményt folyamatosan javítani tudjuk és az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalát, biztonságát emelhessük. Szűkkörű adatgyűjtésünk célja, hogy mérni tudjuk weboldalunk látogatásának gyakoriságát és módját. Weboldalunk böngészésével Ön hozzájárul adatai kezeléséhez.
 6. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÓK: Ha Ön hírlevelünkre feliratkozott, a legalapvetőbb adatokat rögzítjük Önről, így nevét és email címét, annak érdekében, hogy híreinkről, programjainkról, projektjeinkről tájékoztatni tudjuk Önt. Hírlevelünkre feliratkozással Ön hozzájárul adatai kezeléséhez.

5. Személyes adatok gyűjtése

Pályázóinkra, munkatársainkra, beszállítóinkra, partnereinkre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül tőlük, valamint szabályozott, jogszerű keretek között harmadik felektől és más korlátozott forrásokból (pl. online és offline média) gyűjtünk. Ha Pályázónk közzétette szakmai önéletrajzi információit egy álláshirdetési felületen vagy szakmai hálózati webhelyen, észszerűen feltételezhető, hogy örül annak, ha álláslehetőségekkel megkeressük, adatainak felhasználása ilyen célból jogos érdekünk. Amennyiben Ön hozzáfér a weboldalunkhoz, mi gyűjthetünk bizonyos adatokat automatikusan is, sütik segítségével a böngészője sütibeállításainak megfelelően. Adatokat gyűjtünk Öntől akkor is, ha kapcsolatba lép velünk a weboldalunkon keresztül, például az üzenetküldési funkció használatával, vagy közvetlenül elérhetőségeinken, elolvas egy tőlünk érkező e-mailt vagy rákattint arra.

6. A személyes adatok felhasználásának célja

 1. PÁLYÁZÓK ADATAI: A személyes adatok felhasználásának fő célja, hogy Pályázóink a számukra legmegfelelőbb, leginkább személyre szabott, legjobb feladatokon dolgozhassanak és a leginspirálóbb projektcsapatok tagjai lehessenek. Adott esetben, az érintettek hozzájárulásával és a jogszabályi keretek között az általunk kezelt személyes adatokat felhasználhatjuk például marketingtevékenységre, profilozásra, ezen tevékenységünk célja, hogy szolgáltatásaink színvonalát emeljük és valóban személyre szabott támogatást nyújthassunk. Jelenleg minden toborzási tevékenységünk emberi döntéshozatallal történik, amennyiben a jövőben automatizált döntéshozatalt is alkalmaznánk, a jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően járunk el.
 2. PARTNERADATOK: Partnereinkkel kapcsolatos adatok felhasználásának célja szerződéses vállalásaink teljesítése, projektfeladataink és egyéb kötelezettségeink végrehajtása.
 3. BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Beszállítóink személyes adatait elsősorban azért használjuk fel, hogy szerződéses megállapodásainkat, projektjeinket megfelelő színvonalon teljesíthessük a jogszabályi előírásoknak történő teljes megfelelés mellett.
 4. REFERENCIASZEMÉLYEK ÉS VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK ADATAI: A referenciaszemélyek személyes adatait annak érdekében használjuk, hogy pályázóink, munkatársaink számára a legmegfelelőbb projekteket és munkafeladatokat kínálhassuk, illetve hogy vészhelyzet esetén pályázóink, munkatársaink a leggyorsabb, legmegfelelőbb támogatást kaphassák. A referenciaszemélyek személyes adatait arra is felhasználhatjuk, hogy kapcsolatba lépjünk velük későbbi projektek kapcsán.
 5. WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Az adatait annak érdekében használjuk fel, hogy fejlesszük a weboldal felhasználói élményét és jövőbeni sikeres projektjeink csapattagjaira rátalálhassunk. Amennyiben Ön pályázónk, munkatársunk, adott esetben jövőbeni projektek céljából is megkereshetjük Önt, ehhez fontos, hogy az Ön igényeit a legpontosabban megérthessük.
 6. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÓK: Az általunk kezelt személyes adatokat annak érdekében használhatjuk fel, hogy tájékoztatást adhassunk olyan híreinkről, programjainkról, projektjeinkről, amelyek érdekelhetik Önt.

7. A személyes adatok megosztása

Az Ön személyes adatai számunkra azt teszik lehetővé, hogy Önnek és szerződött partnereinknek magas színvonalú szolgáltatásokat nyújthassunk. Az Ön adatait csak a jogszabály által lehetővé tett körben adjuk át tevékenyégünk gyakorlása és adminisztratív működésünk körében velünk együttműködő vállalkozók részére, a megbízás ellátásához szükséges mértékben. Adattovábbításunk címzettjeiről, illetve címzettek kategóriáiról alább nyújtunk tájékoztatást.

 1. PÁLYÁZÓK ADATAI: Pályázóink adatait elsősorban megbízóinkkal, ügyfeleinkkel (partnereinkkel) oszthatjuk meg annak érdekében, hogy a partnereink számára legmegfelelőbb projekt csapatokat állíthassuk össze, illetve a legigényesebb szolgáltatásokat nyújthassuk, szerződéses kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tehessünk. Megoszthatjuk adataikat a cégcsoportunkba tartozó bármelyik vállalkozással és harmadik féllel, ha pályázóink hozzájárulását megfelelően beszereztük; vagy adatkezelésünkre egyébként igazolható, jogos érdekünk alapján kerül sor, hacsak pályázóink másként nem rendelkeznek.
 2. PARTNERADATOK: Partnereink adatait elsődlegesen azért oszthatjuk meg, hogy partnereink megbízásait a legsikeresebben, leghatékonyabban teljesíthessük és személyre szabott szolgáltatásokat nyújthassunk. Hacsak partnereink másként nem rendelkeznek, a fenti célok elérése érdekében megoszthatjuk az adatait a cégcsoportunkba tartozó bármelyik vállalkozással és társult harmadik féllel, mint például a szolgáltatóinkkal.
 3. BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Beszállítóink adatait csak azért és abban a körben oszthatjuk meg, hogy szerződéses vállalásainkat maradéktalanul teljesíthessük. Hacsak beszállítóink másként nem rendelkeznek, megoszthatjuk adataikat a cégcsoportunkba tartozó bármelyik vállalkozással és társult harmadik féllel, mint például a szolgáltatóinkkal és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk.
 4. REFERENCIASZEMÉLYEK ÉS VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK ADATAI: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait a cégcsoportunkba tartozó bármelyik vállalkozással és társult harmadik féllel, mint például a szolgáltatóinkkal és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk.
 5. WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Hacsak másképp nem rendelkezik, megoszthatjuk adatait az internetes elemzésre szakosodott szolgáltatókkal, és a közösségimédia-szolgáltatásokkal foglalkozó szolgáltatókkal annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat a legoptimálisabban nyújtsuk Önnek.
 6. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÓK: Hacsak másképp nem rendelkezik megoszthatjuk adatait társult harmadik féllel, mint például a szolgáltatóinkkal.

8. A személyes adatok védelme

Számunkra fontos az Ön adatainak védelme. Technikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhassunk az Ön adatainak biztonságáról és mindig megtesszük azokat a szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetünk továbbá be abból a célból, hogy megvédjük az Ön jogszerűen kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem garantálható, a Társaság törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi és fejleszti hálózatának biztonságát.

9. Személyes adatok megőrzése

Az Ön adatait együttműködésünk teljes ideje alatt szabályszerűen kezeljük és azt követően két évig őrizzük, hogy utoljára érdemi kapcsolatban álltunk Önnel. Két év elteltével az Ön személyes adatait rendszereinkből töröljük, kivéve ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink teljesítése érdekében vagy bármely várható jogvita miatt).

10. A személyes adatok feletti rendelkezés

A jogszabály Önnek az általunk kezelt személyes adatok fölött is rendelkezési jogot biztosít, amelyet mi minden tekintetben szem előtt tartunk. Üzeneteinek, megkereséseinek a jogszabályi keretek között eleget teszünk, ebből a célból hangüzeneteit, írásos és szóbeli nyilatkozatait megőrizhetjük. Ön legalább az alábbi jogosultságokkal élhet (a monster@monster-code.hu e-mail címen vagy a 1134 Budapest, Váci út 49. postai címen előterjesztett kérelem útján):

 1. Tiltakozáshoz való jog: Az Ön adatait jogos érdekeinkre tekintettel felhasználhatjuk. Ez ellen Önnek jogában áll tiltakozni. Amennyiben Ön így tesz, mi tiltakozását 30 napon belül kivizsgáljuk (e határidőt mi az Ön érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy alkalommal meghosszabbíthatjuk). Vizsgálatunk ideje alatt az Ön adatainak használata tekintetében az Ön számára legméltányosabb módon igyekszünk eljárni.
 2. Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön mindvégig jogosult marad arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Fontos kiemelni, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy nem fogjuk tudni Önnek az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatásokat nyújtani.
 3. A kezelt adatok megismeréséhez való jog: Az adatkezelésünk teljes időtartama alatt Önnek jogában áll tőlünk tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről egy adott pillanatban, és kérheti adatainak módosítását, frissítését, törlését. Mi az Ön kérésének teljesítése érdekében Öntől további személyes adatokat kérhetünk. Kérésének teljesítését csak a jogszabály által megjelölt körben, indokolt esetben tagadhatjuk meg.
 4. Törléshez való jog: Jogában áll személyes adatainak törlését kérni tőlünk. Amennyiben Ön ilyen kérelemmel fordul hozzánk, mi megkeresését 30 napon belül kivizsgáljuk (e határidőt mi az Ön érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy alkalommal meghosszabbíthatjuk). Vizsgálatunk ideje alatt az Ön adatainak használata tekintetében az Ön számára legméltányosabb módon igyekszünk eljárni. Amennyiben kérelmét elfogadjuk és adatait töröljük, nevét azok között rögzítjük, akikkel a jövőben bizonyosan nem lépünk kapcsolatba. Ön ez ellen is jogosult tiltakozni, ez esetben nevét ezen adatbázisból is töröljük.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatokat átvigye tőlünk egy másik adatkezelőhöz. Kérésére az Ön adatait a másik adatkezelőhöz továbbítjuk, vagy Önnek a kezelt adatokról egy másolatot biztosítunk egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban.

Panasztételi jog: Ön jogosult panaszával az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Személyes adatok tárolása és átadása országhatáron túlra

Annak érdekében, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek, az adatait átadhatjuk az országhatáron túlra. Például ez akkor fordulhat elő:

 • ha egy csoportcégünk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) (azaz az Európai Unió tagállamai, Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel együtt) kívüli országban van bejegyezve, ott tevékenységet végez; vagy

 • ha valamelyik szerverünk, vagy harmadik fél szolgáltatónktól származó tárhelyünk, felhőalapú tárhelyünk az EGT-n kívüli országban található; vagy

 • ha olyan hazai ügyfeleink részére adjuk át adatait, amelyek később nemzetközi szinten továbbíthatják az Ön adatait; vagy

 • ha más harmadik felek részére továbbítjuk adatait, amelyek szolgáltatásaik nyújtása során EGT-n kívüli szervert, tárhelyet vesznek igénybe (például tanácsadóink, vagy beszállítóink részére).

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Ön adatait csak jogszerű keretek között, biztonságos módon kezeljük, tároljuk és továbbítsuk, ideértve azok országhatáron túlra történő átadását is. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre csak olyan módon továbbítjuk az Ön adatait, amely jóhiszemű meggyőződésünk szerint biztonságos és megfelel az irányadó jogszabályi előírásoknak, vagy szükség esetén az Ön hozzájárulásával.

Célunk az országhatáron kívülre történő adattovábbítás tekintetében olyan együttműködési megállapodások fenntartása, amelyek maximálisan szem előtt tartják és követik az uniós adatvédelmi előírásokat. Amennyiben az Ön adatait az Egyesült Államokba továbbítjuk, úgy az EU-USA adatvédelmi pajzs adta biztonságra és garanciákra támaszkodunk, vagy azokkal egyenértékű megállapodásokat kötünk.

12. Sütik használata

Weboldalunk meglátogatásakor szeretnénk Önnek a legoptimálisabb, leginkább Önre szabott élményt nyújtani. A süti egy olyan kicsi adatrészlet, amely számítógépe merevlemezén tárolódik, és amelynek segítségével az Ön látogatói tevékenységét oldalunkon követni tudjuk. A sütiket forgalmunk elemzésére és hirdetési céljainkra is használhatjuk. A böngészőjében a megfelelő beállítások alkalmazásával Ön döntheti el, hogy milyen típusú sütiket fogad el. Ha nem szeretne olyan sütiket fogadni, amelyek nem feltétlenül szükségesek a webhelyünk alapvető funkcióinak működéséhez, a böngésző beállításainak módosításával utasíthatja vissza ezeket, sőt Ön akár valamennyi sütink visszautasítása mellett is dönthet.

A sütiket alapvetően kettő célja használjuk fel:

 • segítségükkel nyomon követjük, hogyan használja Ön a weboldalunkat. Segít abban, hogy kövessük az egyéni használatra vagy a nagyobb csoportokra vonatkozó mintákat. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy weboldal felhasználóink optimálisan, személyre szabottan tudják weboldalunkat használni; és

 • a sütik továbbá segíthetnek abban is, hogy Önnek ne kelljen hosszasan keresgélnie az Önnek megfelelő állást, hanem arra a sütik segítségével gyorsan rátaláljon.

A sütik sokfélék lehetnek, ezek közül használhatnunk például munkamenetre vonatkozó sütiket, amelyeket csak a weboldalunkon végzett munkamenet alatt tárolja a számítógép, és a böngésző bezárásakor törli, de nem gyűjt információkat az Ön számítógépéről. Vagy használhatunk állandó sütiket, amelyeket a számítógép fájlként tárol, amiket a létrehozó weboldal később is elolvashat, amikor Ön ismételten meglátogatja a weboldalt. Az állandó sütiket Google Analytics szolgáltatáshoz, és a személyre szabáshoz használjuk.

Egyes sütik elengedhetetlenek a weboldal hatékony használatához, ezek nélkül szolgáltatásainkat nem tudjuk nyújtani, ezért ezek nem is kapcsolhatók ki, marketing célra nem használhatók, és nem gyűjtenek adatokat az Ön internet használatáról (szükséges sütik). Más sütik lehetővé teszik, hogy figyelemmel kísérjük az Ön weboldal tevékenységét, például kövessük a látogatások számát, azonosítsuk a forgalom forrását, weboldalunk legnépszerűbb részeit (teljesítményfigyelő sütik). Használunk olyan sütiket is, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ön választásait megjegyezzük, és így az Ön által használt szolgáltatásokkal tudunk például híreket, frissítéseket küldeni Önnek (funkcionális sütik). Lehetnek olyan sütijeink, amelyekkel be tudunk mutatni Önnek olyan álláslehetőséget, amelyek szerintünk érdeklik Önt, mindaddig, amíg regisztrációval rendelkezik nálunk, oly módon, hogy Ön olyan álláshirdetéseket lát, amikor visszatér weboldalunkra, amelyek hasonlóak az Ön által korábban megtekintettekhez (személyre szabási süti).

Jelenleg használt sütijeink listája:

 • AddThis

 • DoubleClick

 • Google Analytics

 • GA Audiences

 • Google Tag Manager

 • Facebook Connect

 • Facebook Custom Audience

 • Optimizely

 • Optimizely Geographical Targeting

 • Optimizely Logging

 • Hotjar